Informacione

Ngjarje

Legjenda:
Institucione të forta për procese zgjedhore të drejta dhe efikase
Parti Politike
Mobilizаtorët e komunitetit

Video

PREZANTIMI I STUDIMIT TË FIZIBILITETIT DHE UDHËRRËFYESIT PËR FORMIMIN E QENDRËS SË TRAJNIMIT PËR ZGJEDHJET


Si të inkuadrohen gratë në lidershipin politik? – Bujare Abazi


Pse është e rëndësishme që gratë të përfshihen në politikë? Njomza Shaqiri


Galeri