За нас


Големина на фонт


„Поддршка на изборните реформи“ е Проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), кој го спроведуваат Меѓународната фондација за изборни системи (ИФЕС).

Проектот цели кон поинклузивни и подемократски изборни процеси раководени од зајакната организација на изборите, кои се одблизу набљудувани од граѓаните.

Главна цел

Демократски и веродостојни изборни процеси со кои се олеснуваат политичкото учество и социјалната интеграција, овозможувајќи им на гласачите да ги изберат своите претставници и да ги повикаат истите на одговорност.

Главни резултати

Резултат 1: Зајакнати институции спроведуваат фер и ефикасни изборни процеси.

Резултат 2: Внатрешно демократизирани политички партии кои застапуваат граѓански ориентирани политики и изборни програми.

Резултат 3: Зајакнати граѓани ги повикуваат политичките партии и избраните функционери на одговорност.

Индикатори


3001Настани


9624Директни корисници


113Иновативни иницијативи