Активности

Сите

STRENGTHENED INSTITUTIONS CONDUCT FAIR AND EFFICIENT ELECTION PROCESSES

Академија за јавни политики

Истражувачки и аналитички центри

Мобилизатори на заедницата

3та работилница од Академијата за јавни политики 2021

23-04-2021

3та работилница за Мобилизација на заедницата 2021

09-04-2021 16:00

2ра Работилница од Академијата за јавни политики 2021

02-04-2021 16:00

1ва Работилница од 2-та Академија за јавни политики

19-03-2021 17:00

2ра Работилница за Мобилизација на заедницата 2021

12-03-2021 16:00