Активности

Сите

STRENGTHENED INSTITUTIONS CONDUCT FAIR AND EFFICIENT ELECTION PROCESSES

Town Hall Discussion

Академија за јавни политики

Истражувачки и аналитички центри

Мобилизатори на заедницата

Викенд сесија: „Човечка библиотека“ и заклучоци

24-12-2021

Едукативна работилница: Меѓуетничка интеграција на локално ниво

24-12-2021 15:30

Премиера на филмот – CM на мобилизаторот Vullnet Mahmuti

24-12-2021 14:00

Состанок на тема: Улогата на невладините организации и професионалците во Националниот парк Шар Планина

23-12-2021 13:00

Конференција „Имунизирајте се! „За здравјето се работи!

22-12-2021 15:00