Настани

Сите

Анализи/Публикации/Производи

Зајакнати институции спроведуваат фер и ефикасни изборни процеси

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата

Иновативни иницијативи - политички партии

Истражувачки и аналитички центри

Јавни настани

Млади од политички партии

Мобилизатори на заедницата

Настани

Настани

Политички Партии

Работилници и обуки

Работилници и обуки

Работилница со ДИК од областа на јавните набавки

12-12-2022

Четврта работилница со мобилизатори на заедницата

02-12-2022 10:00

Мониторинг на локални политики и надлежности на локалната власт

25-11-2022 16:00

Трета работилница со мобилизатори на заедницата

24-11-2022 10:00

Работилница за изработка на регистар на подзаконски акти

24-11-2022 09:00