Активности

Сите

STRENGTHENED INSTITUTIONS CONDUCT FAIR AND EFFICIENT ELECTION PROCESSES

Town Hall Discussion

Академија за јавни политики

Истражувачки и аналитички центри

Мобилизатори на заедницата

Јавна расправа: Локални одговорности и планови за имплементација на Законот за младинско учество и младински политики

04-06-2021

Јавна расправа: Унапредување на политиките и практики за зголемување на младинската вработеност и вработување

03-06-2021 12:00

Јавна расправа: Поддршка на претприемништвото со цел одржлив економски развој во Скопје

02-06-2021 12:00

Јавна расправа: Подобрување на пристап до јавните институции во општина Кисела Вода

01-06-2021 12:00

Јавна расправа: Подобрување на локалните политики за работа во заедницата и корпоративна општествена одговорност во Кавадарци

29-05-2021 12:00