Видеа

Кој е на потег? Последна епизода во првиот серијал #5


Кој е на потег? Четврта епизода #4


Кој е на потег? Нова епизода #3


Кој е на потег? #2


Кој е на потег? За киното во Радовиш и паркингот во Аеродром


Изборни ветувања во Полошкиот регион: Што се вети, а колку се исполни?


Изборни ветувања во Југозападниот и Североисточниот регион: Што се вети, а колку се исполни?


Изборни ветувања во Југоисточниот и Вардарскиот регион: Што се вети, а колку се исполни?


Изборни ветувања во Источниот регион: Што се вети, а колку се исполни?


Изборни ветувања во Пелагонискиот регион: Што се вети, а колку се исполни?


Изборни ветувања во Скопскиот регион: Што се вети, а колку се исполни?


Мобилизација на заедницата во Тетово


ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СТУДИЈА ЗА ИЗВОДЛИВОСТ И ПАТОКАЗ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЦЕНТАР ЗА ОБУКИ ЗА ИЗБОРИТЕ


Како да se вклучaт жените во политичкото лидерство? – Бујаре Абази


Зошто е важно жените да се вклучат во политиката? – Њомза Шакири


Зошто е важно жените да бидат дел од политиката? - Лолита Цигане


Младинско лидерство: Учество во донесување одлуки


Документарен филм - Или Морина


Резултати од спроведени анализи за млади


Службеник за млади


It's up to YOUth


Колку е исполнето ветувањето за Странски директни инвестиции во Северна Македонија


Дигиталниот пат до подобра јавна администрација


Имунизирај се!


Какви активности за млади недостасуваат во твојот град?


Што мислиш, какви можности би имал/а доколку се отвори младински центар?


Што мислат младите за младинските центри каде што тие се уште не се отворени?


100 метрономи


Заедно за подобра иднина


Иницијатива „Шара-Нашиот природен дом“


Меѓуетничка интеграција и граѓанска вклученост


Информативно видео за иницијативата ,,Реализирај сè.Не останувај скромен!''


Кажи не на коцкањето!


УНЕСКО на дланка


Документарен филм ,,Реконструкција"


Трејлер на Документарниот филм ,,Реконструкција"


Дигитални амбасади за побезбедни Македонци во странство - информативно видео 2


Дигитални амбасади за побезбедни Македонци во странство - информативно видео 1


Дефицитарни студии во Северна Македонија


Интерактивно дружење со лица со попреченост


Панел дискусија на тема: Дигитални амбасади за побезбедни Македонци во странство


Иновативни инициативи


Отворени листи – Мојот глас за мојот кандидат


Предлог активности во младинските центри


Центар за управување со кризи - Куманово


Дигитални амбасади за побезбедни Македонци во странство


Една Точка на Услуги


Младински центри


Младите дома - Активности


Младите дома


Кале - Срцето на градот


Весламе за родова еднаквост!


Законот за спречување и заштита од дискриминација


Улогата на Комисијата за заштита и спречување од дискриминација


Леа Бошевска - Родово еднакви, спортски здрави


Јована Павловска - Родово еднакви, спортски здрави


Дијана Неделковска - Родово еднакви, спортски здрави


Анита Гоцевска - Родово еднакви, спортски здрави


Урбан Младински Чаир


Решенија за млади во Струмица


Скопскиот Аквадукт


Родова еднаквост


Инклузивен Аеродром за сите


Млади за дигитална Европска младинска картичка


Субвенционирање на социјални придонеси


Bitola SmartАppcity


Странски директни инвестиции во Северна Македонија: сон или реалност?


Европска Младинска Картичка


Младинско учество


Што им е потребно на младите во Инџиково?


Најстарата населба има само еден парк и една спортска сала, податок што е разочарувачки за младите


Инфраструктурата, лажните ветувања и малиот број на паркови


Намалената едукација и технологијата претставува голема пречка во социјализирањето


Загадувањето кое трае со години и ноќниот живот кој скоро и да го нема за младите од Гази Баба


Слабиот ноќен живот во Ѓорче Петров и уништувањето на зеленилото и недостатокот на паркови


Дискриминацијата како пречка кај младите за нивно напредување во општеството


Oпштината да организира повеќе спортски настани


Најголемиот проблем во една од најстарите населби во Скопје е фактот што исчезнува


Марија Пандова од Автокоманда зборува за проблемите на младите во Оштина Гази Баба


Beyond Borders


Што ќе правиме со ресурсиве?


Еве што ќе правиме со ресурсите


Баба Нада


Производството на пластични шишиња на годишно ниво создава 2.5 милиони тони јаглерод диоксид


Пластиката што ја фрламе годишно би можела да ја обиколи планетата 4 пати


151 милијарда литри нафта


80 од пластичните шишиња завршуваат во депонии и океани


Разградување на пластично шише


Производство на едно пластично шише


Згрижувачко семејство = фер семејство


Агенција за вработување


Мерки за вработување


Гаранција за млади


„Инклузија на лицата со попреченост во политиката“ - Даниела Стојановска Џинковска


„Инклузија на лицата со попреченост во политиката“ - Борјана Златанова


„Инклузија на лицата со попреченост во политиката“ - Љубиша Савески


„Инклузија на лицата со попреченост во политиката“ - Бојана Младеновска


Предизвици со кои младите се соочуваат со онлајн наставата


Изградба и отвoрање на школото во Речица


Обука за видео продукција - Мобилизатори на заедницата


360 degrees season 7, show 41


Повик за учесници на академијата за јавни политики


Повик за втора генерација на Мобилизатори на заедницата


Можност за подмладоците на политичките партии - повик за иновативни иницијативи


Водич за набљудување Избори 2020