Видеа

Скопскиот Аквадукт


Родова еднаквост


Инклузивен Аеродром за сите


Млади за дигитална Европска младинска картичка


Субвенционирање на социјални придонеси


Bitola SmartАppcity


Странски директни инвестиции во Северна Македонија: сон или реалност?


Европска Младинска Картичка


Младинско учество


Што им е потребно на младите во Инџиково?


Најстарата населба има само еден парк и една спортска сала, податок што е разочарувачки за младите


Инфраструктурата, лажните ветувања и малиот број на паркови


Намалената едукација и технологијата претставува голема пречка во социјализирањето


Загадувањето кое трае со години и ноќниот живот кој скоро и да го нема за младите од Гази Баба


Слабиот ноќен живот во Ѓорче Петров и уништувањето на зеленилото и недостатокот на паркови


Дискриминацијата како пречка кај младите за нивно напредување во општеството


Oпштината да организира повеќе спортски настани


Најголемиот проблем во една од најстарите населби во Скопје е фактот што исчезнува


Марија Пандова од Автокоманда зборува за проблемите на младите во Оштина Гази Баба


Beyond Borders


Што ќе правиме со ресурсиве?


Еве што ќе правиме со ресурсите


Баба Нада


Производството на пластични шишиња на годишно ниво создава 2.5 милиони тони јаглерод диоксид


Пластиката што ја фрламе годишно би можела да ја обиколи планетата 4 пати


151 милијарда литри нафта


80 од пластичните шишиња завршуваат во депонии и океани


Разградување на пластично шише


Производство на едно пластично шише


Згрижувачко семејство = фер семејство


Агенција за вработување


Мерки за вработување


Гаранција за млади


„Инклузија на лицата со попреченост во политиката“ - Даниела Стојановска Џинковска


„Инклузија на лицата со попреченост во политиката“ - Борјана Златанова


„Инклузија на лицата со попреченост во политиката“ - Љубиша Савески


„Инклузија на лицата со попреченост во политиката“ - Бојана Младеновска


Предизвици со кои младите се соочуваат со онлајн наставата


Изградба и отвoрање на школото во Речица


Обука за видео продукција - Мобилизатори на заедницата


360 degrees season 7, show 41


Повик за учесници на академијата за јавни политики


Повик за втора генерација на Мобилизатори на заедницата


Можност за подмладоците на политичките партии - повик за иновативни иницијативи


Водич за набљудување Избори 2020