Јована Павловска - Родово еднакви, спортски здрави