Пластиката што ја фрламе годишно би можела да ја обиколи планетата 4 пати