Дијана Неделковска - Родово еднакви, спортски здрави