Информации

Настани

Легенда:
Силни институции за фер и ефикасни изборни процеси
Политички Партии
Мобилизација на заедницата

Видеа

Мобилизација на заедницата во Тетово


ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СТУДИЈА ЗА ИЗВОДЛИВОСТ И ПАТОКАЗ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЦЕНТАР ЗА ОБУКИ ЗА ИЗБОРИТЕ


Како да se вклучaт жените во политичкото лидерство? – Бујаре Абази


Галерии