Puntoria e fundjavës: “Biblioteka njerëzore” dhe përfundime


Përmasa e germave

Agjenda për 24 dhjetorin 2021

18:00 – 19:30 Mbërritja e pjesëmarrësve

19:30 – 20:00  Njoftimi me aktivitetin, njoftimi me nxënësit

20:00 – 20:30 Stuhi idesh dhe prezantim i veprimtarisë njerëzore Biblioteka

///

E shtunë, 25.12.2021

10:00 – 11:00 Prezentimi i planit operativ për vitin 2021

11:00 – 13:00 Biblioteka Njerëzore (pjesa e parë) dhe përvoja të përbashkëta, Dejan Mishkovski, përfitues i disa masave aktive nga ESA

13:00 – 15:00 Diskutimi i informacionit të pjesëmarrësve rreth masat ekzistuese të ESA

15:00 – 17:00 Dreka

17:00 – 19:00 Biblioteka njerëzore (pjesa e dytë) dhe si të përmirësohemi informoi Stojan Rashkov, përdorues i më aktiv Masat ESA

///

E diel, 26.12.2021

10:00 – 11:30 Përmbledhja e të dhënave të marra nga aktivitetet

11:30 – 12:30 Puna në grupe dhe krijimi i një faqeje për veprimtarinë biblioteka njerëzore

12:30 – 15:00 Prezantimi i vëzhgimeve përmbyllëse nga monitorimin e masave dhe reagimet e qeverisë

15:00 – 15:30 Vlerësimi i punëtorisë dhe komentet

15:30 Largimi

KUR

prej: 24-12-2021 18:00

deri: 26-12-2021 15:30

КU

Hotel Manastir, Berovo

Ngjarje të tjera

(MK) Презентација на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

Mobilizuesit e komunitetit

23-03-2022

(MK) Презентација на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

Mobilizuesit e komunitetit

22-03-2022

(MK) Презентација на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

Mobilizuesit e komunitetit

21-03-2022