Debat Publik: Përgjegjësitë dhe planet lokale për zbatimin e Ligjit për pjesëmarrjen e rinisë dhe politikat rinore


Përmasa e germave

Organizata e shoqërisë civile LEAD do të zhvillojë një debat publik mbi Përgjegjësitë dhe planet lokale për zbatimin e Ligjit për pjesëmarrjen e rinisë dhe politikat rinore. Ndër aspektet e tjera që lidhen me temën, diskutimi do të përqendrohet në rolin e autoriteteve lokale në sigurimin dhe promovimin e pjesëmarrjes së të rinjve në proceset socio-politike në komunitetet e tyre.

KUR

prej: 16-06-2021 11:00

deri: 16-06-2021 14:00

КU

Ragusa 360, Skopje / Рагуза 360, Скопје

Galeri

Ngjarje të tjera

(MK) Обука: Младински активизам и комуникација со заедницата

Debate publike

01-07-2022

(MK) Обука: Мониторинг на локални политики и надлежности на локалната власт

Debate publike

24-06-2022

(MK) Обука за комуникации, јавно говорење и соработка со граѓаните на локално ниво

Debate publike

24-06-2022