Takim me temë: Roli i OJQ-ve dhe profesionistëve në Parkun Kombëtar Mali Sharr


Përmasa e germave

Mobilizatori Ardonit Ismaili në prezantimin e tij do të flasë për rezultatet e arritura nga monitorimi i Projektligjit për shpalljen e malit Sharr park kombëtar.

Në vazhdim shikoni axhendën e eventit:

12.45 – 13.00
Mbërritja e pjesëmarrësve

13.00 – 13.15
Prezantimi i rezultateve të arritura nga monitorimi i Projektligjit për shpalljen e malit Sharr park kombëtar.
Ardonit Ismaili – Mobilizator i komunitetit i projektit”Mbështetje e Reformave Zgjedhore”

13.15 – 13.30
Çka do ndodh pas shpalljes së Malit Sharr park kombëtar?
Metin Muaremi – Kryetar i platformës Miqtë e Sharës

13.30 – 14.00
Diskutim me pjesëmarrësit

14.00
Drekë

KUR

prej: 23-12-2021 13:00

deri: 23-12-2021 14:00

КU

Канцеларии на Младински Инфо Клуб – Тетово

Ngjarje të tjera

(MK) Презентација на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

Mobilizuesit e komunitetit

23-03-2022

(MK) Презентација на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

Mobilizuesit e komunitetit

22-03-2022

(MK) Презентација на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

Mobilizuesit e komunitetit

21-03-2022