Prezantimi publik i të dhënave të hulumtimit: “Më të përfaqësuar përmes Komisionit për Marrëdhëniet Ndëretnike”


Përmasa e germave

Si pjesë e iniciativës “Më të përfaqësuar përmes Komisionit për Marrëdhëniet Ndëretnike”, Arbnor Musa do të organizojë një prezantim publik të gjetjeve të aktiviteteve të kryera brenda iniciativës.

KUR

prej: 10-05-2021 17:30

deri: 10-05-2021 18:30

КU

Hotel Beograd, Struga

Ngjarje të tjera

(MK) Обука: Младински активизам и комуникација со заедницата

Akademia e Politikave Publike

01-07-2022

(MK) Обука: Мониторинг на локални политики и надлежности на локалната власт

Akademia e Politikave Publike

24-06-2022

(MK) Обука за комуникации, јавно говорење и соработка со граѓаните на локално ниво

Akademia e Politikave Publike

24-06-2022