Punëtori edukative: Integrimi ndëretnik në nivel lokal


Përmasa e germave

Kjo punëtori edukative i kushtohet asaj se si të arrihet një integrim më i mirë ndëretnik

Agjenda për 24 dhjetor 2021

15:30- 16:00
Regjistrimi i pjesëmarrësve
(Sipas protokolleve të mbrojtjes Covid-19, të gjithë pjesëmarrësit duhet të tregojnë konfirmimin e marrjes së dy dozave të vaksinës)

16:00 – 16:15
Hapja e punëtorisë edukative  –  Hulija Akiova

16:15 – 16:30
Prezantimi i aktiviteteve të realizuara në kuadër të iniciativës inovative – Jalçn Nexhipov

16:30 – 17:00
Prezantimi “Si të arrihet një integrim më i mirë ndëretnik” – Golobinka Georgieva

17:00 – 17:30
Punë në grup – Prindër dhe mësues

17:30 – 18:00
Prezantimi nga grupet e punës

18.00-18.30
Përfundime, vlerësimi i rekomandimeve – Hulia Akiova

18.30
Darka

20.00
Largimi

///

Аgjenda për 25 dhjetor 2021

13:00- 13:15
Regjistrimi i pjesëmarrësve
(Sipas protokolleve të mbrojtjes Covid-19, të gjithë pjesëmarrësit duhet të tregojnë konfirmimin e marrjes së dy dozave të vaksinës)

13:15 – 15:00
Socializimi arsimor i fëmijëve nga bashkësitë e ndryshme etnike, shoqërimi i prindërve nga bashkësitë e ndryshme etnike (Hulia Akiova)

15.00
Largimi

KUR

prej: 24-12-2021 15:30

deri: 25-12-2021 15:00

КU

Hotel Amor, Kochani

Ngjarje të tjera

(MK) Презентација на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

Mobilizuesit e komunitetit

23-03-2022

(MK) Презентација на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

Mobilizuesit e komunitetit

22-03-2022

(MK) Презентација на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

Mobilizuesit e komunitetit

21-03-2022