Konferenca “Imunizohu! “Bëhet fjalë për shëndetin!


Përmasa e germave

Zbatuesja e iniciativës “Imunizohu”, Mila Mlladenova me një fjalim hyrës do të hapë konferencën ku folës do të jenë ekspertë të fushës së mjekësisë.

Bashkangjitur agjenda e detajuar e eventit:

15:00 – 15:15
Regjistrimi i pjesëmarrësve

15:15 – 15:25
Ceremonia e hapjes së konferencës dhe fjalimi prezantues
Mila Mlladenova, zbatuese e iniciativës “Imunizohu!”

15:25 – 16:45
prof. Dr Snezhana Stojkovska
Infektolog, Klinika për sëmundje infektive dhe gjendje febrile – Shkup

prof. Dr. Katerina Stavriќ
Imunolog Pediatrik, Klinika Universitare për Pediatri – Shkup

Asoc. Dr. Mary Kyrias
Imunolog, Instituti i Imunobiologjisë dhe Gjenetikës Humane në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup

Dr Stefan Vasilevski
Ish-konsulent kombëtar i menaxhimit të vaksinave dhe prokurimeve
UNICEF MK

16:45 – 17:00
Diskutim i hapur (Pyetje dhe Përgjigje)

17:00
Koktej

KUR

prej: 22-12-2021 15:00

deri: 22-12-2021 17:00

КU

Europe House Skopje

Ngjarje të tjera

(MK) Презентација на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

Mobilizuesit e komunitetit

23-03-2022

(MK) Презентација на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

Mobilizuesit e komunitetit

22-03-2022

(MK) Презентација на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

Mobilizuesit e komunitetit

21-03-2022