Trajnim: “Përfshirja në politikë e personave me aftësi të kufizuara”.


Përmasa e germave

Lidija Gjorgjeevi, përfaqësuese nga Të Bashkuar për Maqedoninë, do të organizojë një trajnim mbi përfshirjen në partitët politike personat me aftësi të kufizuara. Trajnimi është pjesë e iniciativës “Përfshirja në politikë personat me aftësi të kufizuara”.

Kjo iniciativë synon të forcojë bashkëpunimin e vazhdueshëm midis personave me aftësi të kufizuara dhe partive politike.

KUR

prej: 13-05-2021 17:00

deri: 13-05-2021 20:00

КU

ZOOM Platform

Galeri

Ngjarje të tjera

(MK) Обука: Младински активизам и комуникација со заедницата

Akademia e Politikave Publike

01-07-2022

(MK) Обука: Мониторинг на локални политики и надлежности на локалната власт

Akademia e Politikave Publike

24-06-2022

(MK) Обука за комуникации, јавно говорење и соработка со граѓаните на локално ниво

Akademia e Politikave Publike

24-06-2022