Debat publik me Liridon Useinin


Përmasa e germave

Më 06.11.2020 (e rremte) ishte rradha e  Liridon Useini, anëtar i Forumit Rinor  të partisë politike Besa të zhvillonte Debatin e tij publik.

Ai si temë për dokumentin e tij të politikave publike ka zgjedhur “Rini aktive, por pa një qendër rinore”. Me qëllim që ta  zhvillojë sa më shumë këtë dokument me më shumë fakte dhe mendime nga komuniteti lokal, ai organizoi këtë takim.

Pasi prezantoi kërkimet e tij para publikut, ishte koha që publiku të jepte mendimet e tij.

Të gjithë ata i dhanë mbështetje Liridonit për këtë iniciativë dhe shpresuan që ky projekt të realizohet shumë shpejt, sepse është diçka që vërtet i duhet kësaj komune.

KUR

prej: 06-11-2020 14:00

deri: 06-11-2020 16:00

КU

Restorant Agropolog

Galeri

Ngjarje të tjera

(MK) Алумни конференција за Мобилизатори на заедницата: Патот изоден досега и што понатаму

Rinia e partive politike

09-06-2023

Hakaton

Rinia e partive politike

27-05-2023

Moduli 3 - Komunikimi dhe qasja drejt qytetarëve (Akademia për Liderë QHAP VMRO-DPMNE)

Rinia e partive politike

26-05-2023