Hakaton


Përmasa e germave

Në kuadër të dokumentit për politika publike, të përgatitur nga 4 QHAP me temë Të rinjtë dhe përdorimi i të dhënave të tyre në internet, IFES do të organizojë një Hakaton me qëllim krijimin e një zgjidhjeje digjitale, me qëllim edukimin e të rinjve mbi këtë temë.

Kjo zgjidhje novatore del nga rekomandimet e dokumentit për politika publike dhe bazohet në diskutimet dhe kërkimet e kryera si pjesë e të gjithë procesit. Hakatoni do të organizohet nga Brainster dhe do të përfshijë 120 të rinj, me arsim të ndryshëm, të cilët do të punojnë së bashku në ekipe për të krijuar zgjidhjen më të mirë digjitale.

KUR

prej: 27-05-2023

deri: 28-05-2023 22:00

КU

Brainster

Ngjarje të tjera

Zhvillimi i konceptit të monitorimit të premtimeve zgjedhore: ngjarje promovuese me organizatat e shoqërisë civile

31-10-2023

Hulumtimi mbi edukimin qytetar dhe të votuesve: Prezantimi i gjetjeve kryesore

26-10-2023

Zhvillimi i konceptit të monitorimit të premtimeve zgjedhore: Ngjarje promovuese me pushtetin vendor

03-10-2023