Zhvillimi i konceptit të monitorimit të premtimeve zgjedhore: Ngjarje promovuese me pushtetin vendor


Përmasa e germave

Në këtë eveniment do të mblidhen përfaqësues të pushteteve lokale nga Rajoni i Pollogut, duke përfshirë komunat të cilat ishin përfshirë në monitorimin e mëhershëm si dhe komunat tjera që treguan interesim për këtë lloj aktiviteti. Përveç kësaj, ngjarja do të presë gjithashtu përfaqësues të OSHC-ve dhe përfaqësues të partive politike të cilët do të ndajnë historitë e tyre rreth procesit të monitorimit dhe do të diskutojnë efektet.

Na ndiqni për detaje të mëtejshme!

KUR

prej: 03-10-2023 12:00

deri: 03-10-2023 14:00

КU

Гостивар / Gostivar

Ngjarje të tjera

Zhvillimi i konceptit të monitorimit të premtimeve zgjedhore: ngjarje promovuese me organizatat e shoqërisë civile

Mobilizuesit e komunitetit , Punëtori dhe trajnime

11-12-2023

Akademia e Politikave Publike Fundjavë Alumni: Etika dhe Integriteti në Politikë

Mobilizuesit e komunitetit , Punëtori dhe trajnime

02-12-2023

Mobilizimi i potencialit të partive të vogla politike për zgjedhjet e ardhshme parlamentare

Mobilizuesit e komunitetit , Punëtori dhe trajnime

24-11-2023