Premiera e filmit e mobilizatorit Vullnet Mahmuti


Përmasa e germave

Agjenda

14:00 – 14:15 – Arritja dhe regjistrimi

14:15 – 14:40 – Diskutim rreth masës dhe iniciativës – Vullnet Mahmuti

14:40 – 15:10 – Premiera e filmit (27’)

15:10 – 15:30 – Prezantim nga profesor Naser Miftari për protagonistin e filmit dhe masën (profesor në shkollën e mesme )

15:13 – 16:00 – Mbyllja

KUR

prej: 24-12-2021 14:00

deri: 24-12-2021 16:00

КU

Hotel City Park Skopje

Ngjarje të tjera

(MK) Презентација на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

Mobilizuesit e komunitetit

23-03-2022

(MK) Презентација на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

Mobilizuesit e komunitetit

22-03-2022

(MK) Презентација на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

Mobilizuesit e komunitetit

21-03-2022