Piknik në natyrë


Përmasa e germave

Një piknik në natyrë si formë e njohjes me punën e Oficerëve të Rinisë në çdo komunë do të organizohet në kuadër të iniciativës inovative të mobilizatorit të komunitetit tonë Darko Toshikj më 24.10.2021 në Shtip.

Të rinjtë do të jenë në gjendje gjatë këtij takimi joformal të dinë më shumë se çfarë mund të kërkojnë nga Oficeri i Rinisë, cilat janë detyrat e tij/saj, çfarë mund të presim prej tyre, si mund të na ndihmojnë, etj.

Kjo ngjarje do të zbatohet përmes lojërave të ndryshme dhe shumë muzikë.

Bashkohu me ne!

KUR

prej: 24-10-2021 12:00

deri: 24-10-2021 17:00

КU

The park "8 November" - Stip

Ngjarje të tjera

(MK) Алумни конференција за Мобилизатори на заедницата: Патот изоден досега и што понатаму

Mobilizuesit e komunitetit

09-06-2023

Hakaton

Mobilizuesit e komunitetit

27-05-2023

Moduli 3 - Komunikimi dhe qasja drejt qytetarëve (Akademia për Liderë QHAP VMRO-DPMNE)

Mobilizuesit e komunitetit

26-05-2023