Debat publik online “Pikëpamjet dhe opinionet e të rinjve mbi rëndësinë e pjesëmarrjes së rajonit Ohër-Strugë dhe Maqedonisë në UNESCO”


Përmasa e germave

Kemi nderin dhe kënaqësin e veçantë t’ju ftojmë në debatin publik online “Pikëpamjet dhe opinionet e të rinjve mbi rëndësinë e pjesëmarrjes së rajonit Ohër-Strugë dhe Maqedonisë në UNESCO”.

Ky debat organizohet në kuadër të iniciativës inovative “UNESCO në pëllëmbë të dorës” të mobilizatores së komunitetit Vesna Cvetanoska dhe synon të zbulojë më shumë se çfarë mendojnë të rinjtë për UNESCO -n.

Ngjarja do të zhvillohet më 20. 09.2021 në orën 17:30 në platformën Zoom.

Për të marrë pjesë përdorni lidhjen e mëposhtme:

Meeting ID 898 6446 6771.

KUR

prej: 20-09-2021 17:30

deri: 20-09-2021 19:00

КU

Zoom platform

Galeri

Ngjarje të tjera

Tryezë e rrumbullakët: "Studimet deficitare në vend"

Mobilizuesit e komunitetit

06-10-2021

KUSH E RUAN TRASHGIMIN TUAJ KULTURORE?

Mobilizuesit e komunitetit

25-09-2021

Debat publik online "Pikëpamjet dhe opinionet e të rinjve mbi rëndësinë e pjesëmarrjes së rajonit Ohër-Strugë dhe Maqedonisë në UNESCO"

Mobilizuesit e komunitetit

20-09-2021