Kush i përfaqëson të rinjtë?


Përmasa e germave

Organizatat studentore, joqeveritare, rinia politike apo shkollat e mesme?
Kush dhe si përfaqësohen më së miri të rinjtë?

Bashkohuni me ne dhe na tregoni mendimin tuaj.
Si mund të dëgjohen më mirë të rinjtë?
Si mund të arrijnë deri tek autoritetet sfidat e të rinjve?
Si mund të organizohen të rinjtë më mirë për të arritur qëllimet e tyre?

Ngjarja organizohet nga Nikola Cvetovski, pjesëmarrës në Akademinë për Politika Publike dhe anëtar i të rinjve të VMRO-DPMNE.

Lidhja e ngjarjes në FB
Përdorni këtë lidhje për regjistrim.

KUR

prej: 15-07-2021 18:00

deri: 15-07-2021 21:00

КU

MladiHub

Galeri

Ngjarje të tjera

Tryezë e rrumbullakët: "Studimet deficitare në vend"

Akademia e Politikave Publike

06-10-2021

KUSH E RUAN TRASHGIMIN TUAJ KULTURORE?

Akademia e Politikave Publike

25-09-2021

Debat publik online "Pikëpamjet dhe opinionet e të rinjve mbi rëndësinë e pjesëmarrjes së rajonit Ohër-Strugë dhe Maqedonisë në UNESCO"

Akademia e Politikave Publike

20-09-2021