Info Session: “Sfidat pas shpalljes së një pjese të Malit Sharr si Park Nacional”


Përmasa e germave

Ardonit Ismaili në kuadër të iniciativës së tij “Sharr-Shtëpia jonë Natyrore” dhe temës së monitorimit më 23.06.2021 do të mbajë një Sesion Informativ.

Ideja e këtij sesioni është informimi më i afërt i qytetarëve të Tetovës për iniciativën dhe diskutimi për rëndësinë e mbrojtjes dhe promovimit të kësaj trashëgimie natyrore që ka mali Sharr.

A GJ E N DA
12.00 – 12.15 Mirëpritja dhe Regjistrimi i Pjesëmarrësve
12.15 – 12.25 Fjalë hyrëse dhe prezantimi i Projektit ‘‘Sharr -Our Natural Home’’
Ardonit Ismaili– Mobilizues i komunitetit pranë ‘Mbështetje të Reformave Zgjedhore’
12.25 – 12.35 “Sfidat deri te shpallja e Malit Sharr si Park Nacional” – Metin Muaremi – Kryetar i Platformës Miqtë e Sharrit
12.35 – 12.50 “Sfidat e institucioneve zyrtare para dhe pas shpalljes së Malit Sharr si Park Nacional”
Përfaqësues nga Ministria e Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor
12.50 – 13.00 “Ndikimi dhe zhvillimi i turizmit pas shpalljes së Malit Sharr si Park
Nacional” – Luljeta Ademi – Natyraliste, Këshilltare e Presidentit për gjithëpërfshirje
13.00 – 13.10 “Sfidat ekologjike të aktivistëve pas shpalljes së Malit Sharr si Park
Nacional” – Nexhbedin Haliti– Kryetar i OJQ ‘Ekonatyra’
13.10 – 13.20 Pyetje dhe diskutim nga pjesëmarrësit
13.20 – 13.30 Vërejtjet përfundimtare dhe mbyllja e ngjarjes
13.30 – 14.00 Koktej tradicional

KUR

prej: 23-06-2021 12:00

deri: 23-06-2021 14:00

КU

Hotel Scardus

Ngjarje të tjera

(MK) Алумни конференција за Мобилизатори на заедницата: Патот изоден досега и што понатаму

Mobilizuesit e komunitetit

09-06-2023

Hakaton

Mobilizuesit e komunitetit

27-05-2023

Moduli 3 - Komunikimi dhe qasja drejt qytetarëve (Akademia për Liderë QHAP VMRO-DPMNE)

Mobilizuesit e komunitetit

26-05-2023