(MK) Обука за комуникации, јавно говорење и соработка со граѓаните на локално ниво


Përmasa e germave

kjo përmbajtje është në dispozicion vetëm në Maqedonisht e Anglishte Amerikane.

KUR

prej: 24-06-2022

deri: 26-06-2022

КU

h. Metropol, Ohrid

Ngjarje të tjera

(MK) Алумни конференција за Мобилизатори на заедницата: Патот изоден досега и што понатаму

Qendrat kërkimore dhe analitike

09-06-2023

Hakaton

Qendrat kërkimore dhe analitike

27-05-2023

Moduli 3 - Komunikimi dhe qasja drejt qytetarëve (Akademia për Liderë QHAP VMRO-DPMNE)

Qendrat kërkimore dhe analitike

26-05-2023