(MK) Обука за комуникации, јавно говорење и соработка со граѓаните на локално ниво


Përmasa e germave

kjo përmbajtje është në dispozicion vetëm në Maqedonisht e Anglishte Amerikane.

KUR

prej: 24-06-2022

deri: 26-06-2022

КU

h. Metropol, Ohrid

Ngjarje të tjera

Zhvillimi i konceptit të monitorimit të premtimeve zgjedhore: ngjarje promovuese me organizatat e shoqërisë civile

Qendrat kërkimore dhe analitike

11-12-2023

Akademia e Politikave Publike Fundjavë Alumni: Etika dhe Integriteti në Politikë

Qendrat kërkimore dhe analitike

02-12-2023

Mobilizimi i potencialit të partive të vogla politike për zgjedhjet e ardhshme parlamentare

Qendrat kërkimore dhe analitike

24-11-2023