Legjenda:
iniciativa të zbatuara nga mobilizatorët e komunitetit
iniciativa të zbatuara nga të rinjtë e partive politike

Iniciativat që janë duke u zbatuar

Studime deficitare në Maqedoni

Shih detajet
Varet nga JU (rinia)!

Shih detajet
Iniciativa e platformës kombëtare të mësimit në internet

Shih detajet
Të rinjtë së bashku më të fortë

Shih detajet