RRUGА MË Е MIRË – NJË JETË MË LEHTË PËR FSHATIN GALATË