3.Zhvillimi i industrive kulturore dhe krijuese të lidhura me produktet e kulturës tradicionale me përfshirjen e organizatave amatore të folklorit që ushqejnë krijimtarinë tradicionale