Video

Film dokumentar - Yll Morina


Rezultatet e analizave të kryera për të rinjtë


Oficeri i Rinisë


It's up to YOUth


Sa i përmbushur është premtimi për investime të huaja direkte në Maqedoninë e Veriut


Rruga dixhitale drejt një administrate publike më të mirë


Imunizoni veten!


Cilat aktivitete rinore i mungojnë qytetit tuaj?


Cilat mendoni se do të ishin mundësitë nëse hapej një qendër rinore?


Çfarë mendojnë të rinjtë për qendrat rinore në vendet në të cilat ende nuk janë hapur?


100 metronom


Së bashku për një të ardhme më të mirë


Iniciativa "Sharr-Shtëpia jonë Natyrore"


Integrimi ndër-etnik dhe përfshirjen e qytetarëve


Video informuese për iniciativën ,,Realizoni gjithçka. Mos rrini të përulur!''


Thuaj jo kumarit!


UNESCO në pëllëmbë të dorës


Filmi dokumentar "Rindërtimi"


Traileri i Filmit Dokumentar "Rindërtimi"


Ambasada digjitale për qytetar maqedonas më të sigurt jashtë vendit - video informative 2


Ambasada digjitale për qytetar maqedonas më të sigurt jashtë vendit - video informative 1


Studimet e deficitare në Maqedoninë e Veriut


Socializimi interaktiv me personat me aftësi të kufizuara


Panel diskutim me temë: Ambasada dixhitale për qytetar maqedonas më të sigurtë jashtë vendit


Iniciativa inovative


Lista të hapura - Vota ime për kandidatin tim


Aktivitete të propozuara në qendrat rinore


Qendra për menaxhimin e krizave - Kumanovë


Ambasada dixhitale për qytetar maqedonas më të sigurtë jashtë vendit


Një pikë shërbimi


Qendrat rinore


Të rinjtë në shtëpi - Aktivitete


Të rinjtë në shtëpi


Kalaja - Zemra e qytetit


Vozisim për barazi gjinore!


Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi


Roli i Komisionit për Mbrojtjen dhe Parandalimin e Diskriminimit


Lea Bosevska - Barazi gjinore për sport të shëndetshëm


Jovana Pavlovska - Barazi gjinore për sport të shëndetshëm


Diana Nedelkovska - Barazi gjinore për sport të shëndetshëm


Anita Gocevska - Barazi gjinore për sport të shëndetshëm


Çairi i rinisë urbane


Zgjidhje për të rinjtë në Strumicë


Akuadukti në Shkup


Barazi gjinore


Aerodrom përfshirës për të gjithë


Të rinjtë për Kartelën Evropiane të Rinisë


Subvencionimi i kontributeve sociale


Bitola SmartАppcity


Investimet e huaja direkte në Maqedoninë e Veriut: ëndërr apo realitet?


Karta Evropiane e Rinisë


Pjesëmarrja e të rinjve


Për çfarë kanë nevojë të rinjtë në Inxhikovë?


Vendbanimi më i vjetër ka vetëm një park dhe një palestër, një fakt që është zhgënjyes për të rinjtë


Infrastruktura, premtimet e rreme dhe numri i vogël i parqeve


Arsimi dhe teknologjia e reduktuar është një pengesë kryesore për socializimin


Ndotja që zgjat me vite dhe jeta e natës pothuajse inekzistente për të rinjtë nga Gazi Baba


Jeta e dobët e natës në Gjorce Petrov dhe shkatërrimi i gjelbërimit dhe mungesa e parqeve


Diskriminimi si pengesë për të rinjtë për përparimin e tyre në shoqëri


Komuna të organizojë më shumë ngjarje sportive


Problemi më i madh në një nga vendbanimet më të vjetra në Shkup është fakti që ai po zhduket


Marija Pandova nga Avtokomanda flet për problemet e të rinjve në Komunën e Gazi Babës


Përtej kufijve


Çfarë do të bëjmë me këto burime?


Ja çka do të bëjmë me burimet


Gjyshja Nada


Prodhimi i shisheve plastike gjeneron çdo vit 2.5 milion tonë dioksid karboni


Plastika që hedhim çdo vit mund të rrotullohet rreth planetit 4 herë


151 miliardë litra vaj


80 nga shishet plastike përfundojnë në deponi dhe oqeane


Zbërthimi i një shishe plastike


Prodhimi i një shishe plastike


Familja strehuese = Familje e ndershme


Agjencia e punësimit


Masat për punësim


Garanci për të rinj


(MK) „Инклузија на лицата со попреченост во политиката“ - Даниела Стојановска Џинковска


(MK) „Инклузија на лицата со попреченост во политиката“ - Борјана Златанова


(MK) „Инклузија на лицата со попреченост во политиката“ - Љубиша Савески


(MK) „Инклузија на лицата со попреченост во политиката“ - Бојана Младеновска


Sfidat me të cilat përballen të rinjtë gjatë mësimit në internet


Ndërtimi dhe hapja e shkollës në Reçicë


Trajnim për video-prodhim - Mobilizatorët e komunitetit


360 degrees season 7, show 41


Thirrje për aplikim për pjesëmarrës në Akademinë për Politika Publike


Thirrje për gjeneratën e dytë të Mobilizatorëve të komunitetit


Mundësi për të rinjtë e partive politike - thirrje për Iniciativa inovuese


Udhëzues për vëzhgimin e zgjedhjeve 2020