Aktivitete

Të gjitha

STRENGTHENED INSTITUTIONS CONDUCT FAIR AND EFFICIENT ELECTION PROCESSES

Town Hall Discussion

Akademia e Politikave Publike

Qendrat kërkimore dhe analitike

Mobilizuesit e komunitetit

Puntoria e fundjavës: "Biblioteka njerëzore" dhe përfundime

24-12-2021

Punëtori edukative: Integrimi ndëretnik në nivel lokal

24-12-2021 15:30

Premiera e filmit e mobilizatorit Vullnet Mahmuti

24-12-2021 14:00

Takim me temë: Roli i OJQ-ve dhe profesionistëve në Parkun Kombëtar Mali Sharr

23-12-2021 13:00

Konferenca “Imunizohu! “Bëhet fjalë për shëndetin!

22-12-2021 15:00