Aktivitete

Të gjitha

STRENGTHENED INSTITUTIONS CONDUCT FAIR AND EFFICIENT ELECTION PROCESSES

Town Hall Discussion

Akademia e Politikave Publike

Qendrat kërkimore dhe analitike

Mobilizuesit e komunitetit

Tryezë e rrumbullakët: "Studimet deficitare në vend"

06-10-2021

KUSH E RUAN TRASHGIMIN TUAJ KULTURORE?

25-09-2021 00:00

Debat publik online "Pikëpamjet dhe opinionet e të rinjve mbi rëndësinë e pjesëmarrjes së rajonit Ohër-Strugë dhe Maqedonisë në UNESCO"

20-09-2021 17:30

Info sesion për promovimin e planit operacional dhe masat aktive të Agjencisë së Punësimit.

31-08-2021 18:00

Promovimi i broshurës së iniciativës "Aerodrom Gjithëpërfshirës për të gjithë"

30-08-2021 18:30