Aktivitete

Të gjitha

Akademia e Politikave Publike

Institucionet e forcuara kryejnë procese zgjedhore të drejta dhe efikase

Qendrat kërkimore dhe analitike

Debate publike

Mobilizuesit e komunitetit

(MK) Обука: Младински активизам и комуникација со заедницата

01-07-2022

(MK) Обука: Мониторинг на локални политики и надлежности на локалната власт

24-06-2022 00:00

(MK) Обука за комуникации, јавно говорење и соработка со граѓаните на локално ниво

24-06-2022 00:00

(MK) Презентација на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

23-03-2022 11:00

(MK) Презентација на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

22-03-2022 11:00