Aktivitete

Të gjitha

STRENGTHENED INSTITUTIONS CONDUCT FAIR AND EFFICIENT ELECTION PROCESSES

Town Hall Discussion

Akademia e Politikave Publike

Qendrat kërkimore dhe analitike

Mobilizuesit e komunitetit

(MK) Викенд сесија: „Човечка библиотека“ и заклучоци

24-12-2021

(MK) Едукативна работилница: Меѓуетничка интеграција на локално ниво

24-12-2021 15:30

(MK) Премиера на филмот – CM на мобилизаторот Vullnet Mahmuti

24-12-2021 14:00

(MK) Состанок на тема: Улогата на невладините организации и професионалците во Националниот парк Шар Планина

23-12-2021 13:00

(MK) Конференција „Имунизирајте се! „За здравјето се работи!

22-12-2021 15:00