Lista e të gjitha iniciativave inovative 2020/2021 KOMPLETUAR

Legjenda:
iniciativat e zbatuara nga mobilizuesit e komunitetit
nisma të zbatuara nga krahët rinorë të partive politike

Iniciativat që janë zbatuar

'Rruga digjitale drejt një administrate më të mirë publike'

Shih detajet
'Së bashku për një të ardhme më të mirë '

Shih detajet
'Rinia për Kartën Digjitale Evropiane të Rinisë'

Shih detajet
Rindërtimi

Shih detajet
"Sharr-Shtëpia jonë Natyrore"

Shih detajet
Bëhu IN, bëhu INkluziv

Shih detajet
Vaksinohu

Shih detajet
Studime deficitare në Maqedoni

Shih detajet
Ambasadat Digjitale për sigurinë e shtetasve jashtë vendit

Shih detajet
Grua, burrë apo njeri?/Unë jam një grua, jo një numër!

Shih detajet
Kemi diçka si kjo

Shih detajet
Thuaji jo bixhozit

Shih detajet
Policia komunale, arti dhe higjiena

Shih detajet
Hapësira ime

Shih detajet
Konferenca Kombëtare - Hapja e qendrave të reja "Një vend për shërbimet"

Shih detajet
Varet nga JU (rinia)!

Shih detajet
Listat e hapura - vota ime për përfaqësuesin tim në parlament

Shih detajet
Rruga drejt suksesit për shkencëtarët e rinj

Shih detajet
Realizoni gjithçka. Mos rrini të përulur!

Shih detajet
Barazia gjinore në sport

Shih detajet
Investimet e huaja direkte në Maqedoni: Ëndërr apo Realitet?

Shih detajet
Strategjia për integrimin ndërkombëtar dhe përfshirje qytetare/Strategji për integrimin ndër-etnik dhe përfshirjen e qytetarëve

Shih detajet
Ndihma qeveritare për përfitime shoqërore

Shih detajet
UNESCO në pëllëmbë

Shih detajet
4F = Familja strehuese = Familje e ndershme (Foster Family = Fair Family)

Shih detajet
Edukim Cilësor

Shih detajet
"Fshati Maqedonas" Qeveria do ta reformojë atë në një "Fshat Fillestar"

Shih detajet
Themelimi i një Regjistri Kombëtar për Personat me Aftësi të Kufizuara

Shih detajet
Rritja e pagës nga 20-30%

Shih detajet
Rritja e ndërgjegjësimit të të rinjve për iniciativat e vetëpunësimit

Shih detajet
Hulumtim mbi masat parandaluese për COVID - 19 dhe prezantimi i rezultateve para publikut

Shih detajet
Përdorni masën duke informuar

Shih detajet
TVSH-ja ime

Shih detajet
Hapësira ime

Shih detajet
Përtej kufinjve

Shih detajet
Iniciativa e platformës kombëtare të mësimit në internet

Shih detajet
Mungesa e veprimit nga institucionet kompetente për parandalimin e prerjeve të paligjshme të malit Jablanica / Ѝ требаш на Јабланица

Shih detajet
Hapja e Shkollës në Reçicë

Shih detajet
Diskutim i hapur Strategjia e alokimit dhjet vjeçar dhe investimet në kujdesin shëndetësor.

Shih detajet
Hapni listat zgjedhore...

Shih detajet
Përfaqësimi i të rinjve dhe veprimi shoqëror në komunën Qendër

Shih detajet
Të rinjtë së bashku më të fortë

Shih detajet
Kush çfarë pengon? - zbatimi i ligjit kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje në Kumanovë

Shih detajet
"Shkupi Blah Blah"

Shih detajet
Skateland Kumanovë

Shih detajet
Aerodrom për të rinjtë

Shih detajet
Manastiri smartAPPcity

Shih detajet
Përfshirja e personave me aftësi të kufizuara në politikë

Shih detajet
Votoj, prandaj ekzistoj

Shih detajet
PËR/KUNDËR listës së hapur!

Shih detajet
Aerodrom gjithëpërfshirës për të gjithë

Shih detajet
Si të avancojmë jetën kulturore në Komunën e Sarajit

Shih detajet
Kalaja - zemra e qytetit

Shih detajet
Kërçovëa - Qytet i Gjelbër

Shih detajet
Qentë endacakë: nga zgjidhjet sipërfaqësore në ato të qëndrueshme

Shih detajet
LGBT Qyteti Përfshirës

Shih detajet
Rinia në shtëpi

Shih detajet
Infrastruktura e papërshtatshme rrugore në guroren Berovic-Patishka Reka në komunën e Sopistës

Shih detajet
Nga të rinjtë për të rinjtë

Shih detajet
Nga të rinjtë për të rinjtë në Ohër

Shih detajet
Listat e hapura elektorale si parakusht për zgjedhje transparente në vend.

Shih detajet
Ohrid YOUTH HUB

Shih detajet
Pjesëmarrje më e madhe e grave të reja rurale në procesin e vendimmarrjes në Kocan

Shih detajet
Rritja e ndërgjegjësimit për forumin e grave në partitë politike

Shih detajet
Streha e Kafshëve Tetovë

Shih detajet
Zgjidhje rinore

Shih detajet
Këshilli rinor - Shpresa e rinisteve

Shih detajet
Struga kujdeset

Shih detajet
Hulumtim në terren "Nevojat e qytetarëve në Komunën e Gjorçe Petrov"

Shih detajet
Çairi Rinor Urban

Shih detajet
Qendra Rinore në Zhelinë, një mundësi për të rinjtë?

Shih detajet
Lum i pastër për shëndet më të mirë në Lipkovë

Shih detajet
Shkupi i pastër

Shih detajet
Dhe gratë rurale munden!

Shih detajet
Shtëpia e sportit dhe kulturës

Shih detajet
Deponitë e vogla dhe ilegale në Strugë

Shih detajet
Qendra Rinore e IT-së

Shih detajet
Këndi rinor

Shih detajet
Rinia4Veles- Draft strategji për Qendrën Rinore

Shih detajet
Shoqëria e përgjegjshme, sfida e epokës së re

Shih detajet
Ohër 2024

Shih detajet
Perceptimet dhe mendimet e qytetarëve për punën e komunës

Shih detajet
Perceptimet dhe mendimet e qytetarëve për punën e komunës

Shih detajet
Më të përfaqësuar përmes Komisionit për Marrëdhënie Ndëretnike

Shih detajet
Nevojat e të rinisë së Gostivarit - Zëri i të rinjve

Shih detajet
Krijimi i kushteve për transport të sigurt dhe miqësor me mjedisin

Shih detajet
Eko treni turistik nga Tetova në Banjicë (qendër rekreative)

Shih detajet
Dragori i pastër për një Manastir të pastër

Shih detajet