Јавна дискусија „Што треба да направиме за младинските центри да станат реалност?


Големина на фонт

онлајн ZOOM платформа

10:30 – Почетно обраќање на мобилизатор Софија Стојановска.
Презентација на сработеното во иницијативата, собраните мислења од младите за младинските центри и презентирање на извештај за тоа како да
изгледа еден совршен младински центар соогласно младите луѓе кај нас.

10:45 – Обраќање на градоначалниците и претставници на општините во кои активностите беа спроведени преку иницијативата (Велес, Куманово, Битола,
Валандово и Кавадарци)

11:15 – Прашања и дискусија со другите присутни.

11:30 – Затворање на настанот и предлози што да се прави понатаму

КОГА

од: 22-12-2021 10:30

до: 22-12-2021 11:30

КАДЕ

Online Zoom platform

Останати настани

Развој на концептот на мониторирање изборни ветувања: Промотивен настан со локалните самоуправи

Мобилизатори на заедницата

03-10-2023

Бранч за алумни - „Загрејте се. Избори се ближат!“

Мобилизатори на заедницата

30-09-2023

(EN) Presentation of main findings: Youth and use of personal data on internet

Мобилизатори на заедницата

13-06-2023