Јавна дискусија „Што треба да направиме за младинските центри да станат реалност?


Големина на фонт

онлајн ZOOM платформа

10:30 – Почетно обраќање на мобилизатор Софија Стојановска.
Презентација на сработеното во иницијативата, собраните мислења од младите за младинските центри и презентирање на извештај за тоа како да
изгледа еден совршен младински центар соогласно младите луѓе кај нас.

10:45 – Обраќање на градоначалниците и претставници на општините во кои активностите беа спроведени преку иницијативата (Велес, Куманово, Битола,
Валандово и Кавадарци)

11:15 – Прашања и дискусија со другите присутни.

11:30 – Затворање на настанот и предлози што да се прави понатаму

КОГА

од: 22-12-2021 10:30

до: 22-12-2021 11:30

КАДЕ

Online Zoom platform

Останати настани

Завршна прес конференција и панел дискусија ,, Да се реализира ветеното“

Мобилизатори на заедницата

07-04-2023

Презентација на резултати „Одговорни пред Одговорностите“

Мобилизатори на заедницата

06-04-2023

Тркалезна маса „Зона на Млади“

Мобилизатори на заедницата

05-04-2023