Јавна дискусија „Што треба да направиме за младинските центри да станат реалност?


Големина на фонт

онлајн ZOOM платформа

10:30 – Почетно обраќање на мобилизатор Софија Стојановска.
Презентација на сработеното во иницијативата, собраните мислења од младите за младинските центри и презентирање на извештај за тоа како да
изгледа еден совршен младински центар соогласно младите луѓе кај нас.

10:45 – Обраќање на градоначалниците и претставници на општините во кои активностите беа спроведени преку иницијативата (Велес, Куманово, Битола,
Валандово и Кавадарци)

11:15 – Прашања и дискусија со другите присутни.

11:30 – Затворање на настанот и предлози што да се прави понатаму

КОГА

од: 22-12-2021 10:30

до: 22-12-2021 11:30

КАДЕ

Online Zoom platform

Останати настани

Презентација на Физибилити студија и патоказ за основање на тренинг центар во Државната изборна комисија (ДИК)

Мобилизатори на заедницата

13-10-2022

Презентација на физибилити студија и патоказ за основање на тренинг центар во Државната Изборна Комисија (затворен настан)

Мобилизатори на заедницата

12-10-2022

Академија за јавни политики Модул I: Основи

Мобилизатори на заедницата

30-09-2022