Работилница со ДИК за заштита на лични податоци


Големина на фонт

Како дел од континуираната соработка, ИФЕС ја поддржа Државната изборна комисија во спроведувањето на Проценка на човечките ресурси и работната средина, при која заштитата на личните податоци (ЗЛП) беше идентификувана како една од неколкуте области клучни во работењето на ДИК. На оваа тема ќе се одржи работилница со особен фокус на области како што се доверливост на податоци, принципи во обработката на лични податоци, пренос и размена на лични податоци, безбедност, управување со ризици и други теми.

Настанот е од затворен тип и негова целна група се вработените во седиштето и подрашните канцеларии на ДИК вклучени во обработка на лични податоци.

КОГА

од: 01-11-2022 12:30

до: 02-11-2022 13:30

КАДЕ

Хотел Меркур, Тетово / Hotel Mercure, Tetovo

Останати настани

Работилница со ДИК од областа на јавните набавки

Зајакнати институции спроведуваат фер и ефикасни изборни процеси , Настани , Работилници и обуки

12-12-2022

Четврта работилница со мобилизатори на заедницата

Зајакнати институции спроведуваат фер и ефикасни изборни процеси , Настани , Работилници и обуки

02-12-2022

Мониторинг на локални политики и надлежности на локалната власт

Зајакнати институции спроведуваат фер и ефикасни изборни процеси , Настани , Работилници и обуки

25-11-2022