Јавна расправа: Социјална инклузија на лицата со телесен инвалидитет во општина Гевгелија


Големина на фонт

На 17 јуни во Гевгелија ќе се одржи јавна расправа на тема Социјална инклузија на лицата со телесен инвалидитет во општина Гевгелија. Овој настан има за цел да овозможи платформа за споделување увиди за потребите на лицата со физичка попреченост и идеи за начини на подобрување на нивните можности, општествена состојба и животни услови воопшто.

Во продолжение е агендата за настанот:

12:00 – 12:15 Отворање и воведен говор

Лазе Трајков, модератор

Сашко Поцков, Градоначалник на Општина Гевгелија

12:15 – 12:25 Потребите и предизвиците на лицата со телесен инвалидитет во Општина Гевгелија

Даниела Гошева Кангова

Сојуз на лица со телесен инвалидитет Мобилност, Гевгелија

12:35 – 12:45 Важноста на социјалната инклузија на лицата со телесен инвалидитет

Бранимир Јовановски

Национален сојуз на лица со телесен инвалидитет, Македонија

12:55 – 13:05 Политики за социјална заштита на лицата со телесен инвалидитет

Владимир Лазовски

Министерство за труд и социјална политика

13:05 – 13:15 Лична асистенција за лицата со телесен инвалидитет

Маријана Тошева

Црвен крст – Струмица

13:15 – 14:00 Како да се подобри социјалната инклузија на лицата со телесен инвалидитет во Општина Гевгелија?

Отворена расправа со учесниците

      14:00 Освежување

КОГА

од: 17-06-2021 12:00

до: 17-06-2021 14:00

КАДЕ

Apolonia Hotel, Gevgelija / Хотел Аполонија, Гевгелија

Галерија

Останати настани

Завршна прес конференција и панел дискусија ,, Да се реализира ветеното“

Јавни настани

07-04-2023

Презентација на резултати „Одговорни пред Одговорностите“

Јавни настани

06-04-2023

Тркалезна маса „Зона на Млади“

Јавни настани

05-04-2023