Втора работилница со мобилизатори на заедницата


Големина на фонт

Со цел да се развијат капацитетите на младите, претставниците на невладините организации (НВО) за јавно учество и ангажман во заедницата, од 11 до 13 ноември ќе се одржи втората работилница со мобилизаторите на заедницата. Акцентот на работилницата ќе биде во пристапот и техниките за мобилизација на заедницата повикувајќи ги на одговорност политичките партии за изборните локални ветувања во 2021 г. и степенот на спроведување кој е предвиден за реализација на овие изборни ветувања од страна на избраните претставници на локалната власт.

Конкретните цели на оваа работилница вклучуваат:

– зголемување на теоретското знаење и разбирање на активистите на НВО-та како мобилизатори на заедницата за концепти како што мобилизација на заедницата, ангажман на заедницата, транспарентност и отчетност на избраните јавни функционери;

– развивање на компетенциите на активистите на НВО-та за мобилизирање и ангажирање во заедницата;

– збогатување на активистите на НВО-та како мобилизатори на заедницата со знаења, вештини и ставови за вршење на основни анализи на работата на локалните власти;

– опремување на мобилизаторите на заедницата со алатки за мониторирање и мерење на перформансите.

КОГА

од: 11-11-2022 10:00

до: 13-11-2022 14:00

КАДЕ

TBC

Останати настани

Развој на концептот на мониторирање изборни ветувања: Промотивен настан со граѓанските организации

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Мобилизатори на заедницата , Работилници и обуки

11-12-2023

Алумни викенд за Академијата за јавни политики: Етиката и интегритетот во политиката

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Мобилизатори на заедницата , Работилници и обуки

02-12-2023

Мобилизирање на потенцијалот на помалите политички партии за претстојните парламентарни избори

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Мобилизатори на заедницата , Работилници и обуки

24-11-2023