Јавна презентација на наоди: „Повеќе претставени преку Комисијата за меѓуетнички односи“


Големина на фонт

Како дел од иницијативата „Повеќе претставени преку Комисијата за меѓуетнички односи“, Арбнор Муса ќе организира јавна презентација на наодите од активностите спроведени во рамките на иницијативата.

КОГА

од: 10-05-2021 17:30

до: 10-05-2021 18:30

КАДЕ

Hotel Beograd, Struga

Останати настани

Презентација на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

Академија за јавни политики

23-03-2022

Презентација на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

Академија за јавни политики

22-03-2022

Презентација на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

Академија за јавни политики

21-03-2022