Национален регистар за лица со попреченост! Дали сте чуле за ова?


Големина на фонт

Дарко Ташковски, нашито Мобилизатор на заедницата од Североисточен регион ќе организира настан со таргет членови на заедницата и ќе отвори дискусија за важноста за основање на Национален регистар за лица со попреченост.

Иницијативата го таргетира Владиното ветување за воведување на нов инструмент во форма на Централен регистар, чија цел ќе биде да им помогне на лицата со попреченост да ги адресираат бариерите и да го подобрат пристапот до здравствени,  и други услуги кои Владата ги нуди.

Иницијативата ќе ја мобилизира заедницата и останатите таргет групи во насока на барање информации од релевантните институции за постигнатиот прогрес, одговорност од Владата и ќе ја информира јавноста за бенефитите и позитивниот импакт од овој Регистар.

КОГА

од: 13-02-2021 15:00

до: 13-02-2021 17:00

КАДЕ

ZOOM Platform

Галерија

Останати настани

Завршна прес конференција и панел дискусија ,, Да се реализира ветеното“

Мобилизатори на заедницата

07-04-2023

Презентација на резултати „Одговорни пред Одговорностите“

Мобилизатори на заедницата

06-04-2023

Тркалезна маса „Зона на Млади“

Мобилизатори на заедницата

05-04-2023