Обука за менторите


Големина на фонт

Како дел од напорите за мобилизирање на заедницата, на 25 јануари во Скопје се одржа обука за ментори. Обуката се заснова на методологијата на неформалното образование за поддршка на активното учество на мобилизаторите на заедницата.

За време на обуката, менторите ги продлабочија своите познавања за тоа што подразбира менторството, разменија знаења и релевантни искуства, а дискутираа и за клучните елементи на планот за менторство.

Менторите се присутни во сите 8 развојни региони преку регионалните канцеларии на НМСМ, кои ја покриваат територијата на целата земја. Во наредниот период, менторите ќе ги предводат и подржуваат двигателите на заедницата во реализирањето на стекнатите знаења и вештини, при тоа набљудувајќи ги иницијативите за мобилизирање на заедницата.

КОГА

од: 25-01-2020 10:00

до: 25-01-2020 17:00

КАДЕ

Скопје

Галерија

Останати настани

Работилница со ДИК од областа на јавните набавки

Мобилизатори на заедницата

12-12-2022

Четврта работилница со мобилизатори на заедницата

Мобилизатори на заедницата

02-12-2022

Мониторинг на локални политики и надлежности на локалната власт

Мобилизатори на заедницата

25-11-2022