Обука за менторите


Големина на фонт

Како дел од напорите за мобилизирање на заедницата, на 25 јануари во Скопје се одржа обука за ментори. Обуката се заснова на методологијата на неформалното образование за поддршка на активното учество на мобилизаторите на заедницата.

За време на обуката, менторите ги продлабочија своите познавања за тоа што подразбира менторството, разменија знаења и релевантни искуства, а дискутираа и за клучните елементи на планот за менторство.

Менторите се присутни во сите 8 развојни региони преку регионалните канцеларии на НМСМ, кои ја покриваат територијата на целата земја. Во наредниот период, менторите ќе ги предводат и подржуваат двигателите на заедницата во реализирањето на стекнатите знаења и вештини, при тоа набљудувајќи ги иницијативите за мобилизирање на заедницата.

КОГА

од: 25-01-2020 10:00

до: 25-01-2020 17:00

КАДЕ

Скопје

Галерија

Останати настани

Алумни конференција за Мобилизатори на заедницата: Патот изоден досега и што понатаму

Мобилизатори на заедницата

09-06-2023

Хакатон

Мобилизатори на заедницата

27-05-2023

3 Модул - Комуникација и пристап до граѓани (Академија за лидери ПИАЦ ВМРО-ДПМНЕ)

Мобилизатори на заедницата

26-05-2023