Обука за менторите


Големина на фонт

Како дел од напорите за мобилизирање на заедницата, на 25 јануари во Скопје се одржа обука за ментори. Обуката се заснова на методологијата на неформалното образование за поддршка на активното учество на мобилизаторите на заедницата.

За време на обуката, менторите ги продлабочија своите познавања за тоа што подразбира менторството, разменија знаења и релевантни искуства, а дискутираа и за клучните елементи на планот за менторство.

Менторите се присутни во сите 8 развојни региони преку регионалните канцеларии на НМСМ, кои ја покриваат територијата на целата земја. Во наредниот период, менторите ќе ги предводат и подржуваат двигателите на заедницата во реализирањето на стекнатите знаења и вештини, при тоа набљудувајќи ги иницијативите за мобилизирање на заедницата.

КОГА

од: 25-01-2020 10:00

до: 25-01-2020 17:00

КАДЕ

Скопје

Галерија

Останати настани

Презентација на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

Мобилизатори на заедницата

23-03-2022

Презентација на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

Мобилизатори на заедницата

22-03-2022

Презентација на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

Мобилизатори на заедницата

21-03-2022