Алумни конференција за Мобилизатори на заедницата: Патот изоден досега и што понатаму


Големина на фонт

Алумни конференцијата за Мобилизатори на заедницата е предвидена да ги потенцира успехот и достигнувањата на учесниците од сите три генерации мобилизатори на заедницата во рамки на проектот Поддршка на изборни реформи.

Исто така, конференцијата ќе цели да отвори дискусија и да извлече поуки и научени лекции од имплементацијата на Иновативните иницијативи, со цел одржлив пат напред,  имајќи ги предвид мониторингот на ветувањата и активностите за мобилизација.

 

КОГА

од: 09-06-2023 16:00

до: 10-06-2023 14:00

КАДЕ

h. Marriot, Skopje

Останати настани

Развој на концептот на мониторирање изборни ветувања: Промотивен настан со граѓанските организации

11-12-2023

Алумни викенд за Академијата за јавни политики: Етиката и интегритетот во политиката

02-12-2023

Мобилизирање на потенцијалот на помалите политички партии за претстојните парламентарни избори

24-11-2023