Тркалезна маса: Учеството на лицата со попреченост во изборните процеси


Големина на фонт

Правото на правично учество во изборните процеси на лицата со попреченост – да бидат гласачи, кандидати, членови на изборни органи или набљудувачи – е од особено значење за обезбедување демократски изборен процес кој ги исполнува критериумите на етичност и интегритет. Овој настан е предвиден да ги вклучи засегнатите страни во истражување на можностите и опциите за постигнување поправедна застапеност на лицата со попреченост во изборните процеси, со цел да се придонесе не само кон подобри законодавни и политички решенија за лицата со попреченост, туку и кон подобро општество за сите.

КОГА

од: 30-03-2023 10:00

до: 30-03-2023 13:00

КАДЕ

YCC, Гостивар / YCC, Gostivar

Останати настани

Алумни конференција за Мобилизатори на заедницата: Патот изоден досега и што понатаму

Зајакнати институции спроведуваат фер и ефикасни изборни процеси , Настани

09-06-2023

Хакатон

Зајакнати институции спроведуваат фер и ефикасни изборни процеси , Настани

27-05-2023

3 Модул - Комуникација и пристап до граѓани (Академија за лидери ПИАЦ ВМРО-ДПМНЕ)

Зајакнати институции спроведуваат фер и ефикасни изборни процеси , Настани

26-05-2023