Тркалезна маса: Учеството на лицата со попреченост во изборните процеси


Големина на фонт

Правото на правично учество во изборните процеси на лицата со попреченост – да бидат гласачи, кандидати, членови на изборни органи или набљудувачи – е од особено значење за обезбедување демократски изборен процес кој ги исполнува критериумите на етичност и интегритет. Овој настан е предвиден да ги вклучи засегнатите страни во истражување на можностите и опциите за постигнување поправедна застапеност на лицата со попреченост во изборните процеси, со цел да се придонесе не само кон подобри законодавни и политички решенија за лицата со попреченост, туку и кон подобро општество за сите.

КОГА

од: 29-03-2023 10:00

до: 29-03-2023 13:00

КАДЕ

Ресторан Грација, Куманово / Gracia Restaurant, Kumanovo

Останати настани

Развој на концептот на мониторирање изборни ветувања: промотивен настан со граѓанските организации

Зајакнати институции спроведуваат фер и ефикасни изборни процеси , Настани

31-10-2023

Истражување за граѓанско образование и образование на гласачи: Презентација на клучни наоди

Зајакнати институции спроведуваат фер и ефикасни изборни процеси , Настани

26-10-2023

Развој на концептот на мониторирање изборни ветувања: Промотивен настан со локалните самоуправи

Зајакнати институции спроведуваат фер и ефикасни изборни процеси , Настани

03-10-2023