Тркалезна маса „Родовата застапеност во изборите и политичките процеси во Северна Македонија: научени лекции и препораки за парламентарните избори во 2024 година“


Големина на фонт

За време на тркалезната маса, меѓународната консултантка за родови прашања, Флоренс Гану, ќе изврши презентацијата на Извештајот за проценката, наодите и препораките за зајакнување на политичкото учество на жените на претстојните парламентарни избори. Извештајот е подготвен со цел да обезбеди насоки и експертиза за прашања поврзани со родовата застапеност на изборите и во рамките на политичките процеси. Анализата спроведена од меѓународната консултантка беше во насока да ги истражи факторите кои го поддржуваат или го попречуваат целосното ангажирање на пратеничките во процесот на одлучување, внатрепартиски активности и ангажираност со гласачите.

КОГА

од: 09-11-2023 13:00

до: 09-11-2023 15:30

КАДЕ

хотел Арка Скопје / hotel Arka Skopje

Ul. Bitpazarska 90/2 Skopje

Останати настани

Развој на концептот на мониторирање изборни ветувања: Промотивен настан со граѓанските организации

Зајакнати институции спроведуваат фер и ефикасни изборни процеси , Настани

11-12-2023

Алумни викенд за Академијата за јавни политики: Етиката и интегритетот во политиката

Зајакнати институции спроведуваат фер и ефикасни изборни процеси , Настани

02-12-2023

Мобилизирање на потенцијалот на помалите политички партии за претстојните парламентарни избори

Зајакнати институции спроведуваат фер и ефикасни изборни процеси , Настани

24-11-2023