Tret вебинар со Академијата за јавни политики


Големина на фонт

10-ти јуни беше денот кога се одржа нашиот трет вебинар со учесниците на Академијата за јавни политики.

Овој вебинар го започнавме на поинаков начин, со вклучување на вежби и поделување на учесници во мали групи. Со овие вежби се потрудивме да направиме краток осврт  на важноста на кратките документи за политики, нивните типови и чекорите на нивното создавање.

Како продолжение на ова, ја разработивме новата тема на вебинарот што беше „Кратки документи за политики во партиски програми“.

Преставниците на политичките подмладоци ги споделиа своите мислења и искуства во врска со темата и нивното гледиште како да се вклучат кратките документи за политики во нивните програми на политичките парти.

КОГА

од: 10-06-2020 18:00

до: 10-06-2020 20:00

КАДЕ

Галерија

Останати настани

Презентација на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

Академија за јавни политики

23-03-2022

Презентација на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

Академија за јавни политики

22-03-2022

Презентација на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

Академија за јавни политики

21-03-2022