Тренинг за снимање и видео продукција


Големина на фонт

Во рамки на процесот на зајакнување на капацитетите на Мобилизаторите на заедницата, тимот на проектот ќе организира тренинг за снимање видеа и продукција на истите.

Специлијазираниот тренинг за Видео продукција опфаќа теоретско и практично учење

КОГА

од: 11-06-2021 16:00

до: 13-06-2021 14:00

КАДЕ

TBC

Галерија

Останати настани

Презентација на Физибилити студија и патоказ за основање на тренинг центар во Државната изборна комисија (ДИК)

Мобилизатори на заедницата

13-10-2022

Презентација на физибилити студија и патоказ за основање на тренинг центар во Државната Изборна Комисија (затворен настан)

Мобилизатори на заедницата

12-10-2022

Академија за јавни политики Модул I: Основи

Мобилизатори на заедницата

30-09-2022