Тренинг за снимање и видео продукција


Големина на фонт

Во рамки на процесот на зајакнување на капацитетите на Мобилизаторите на заедницата, тимот на проектот ќе организира тренинг за снимање видеа и продукција на истите.

Специлијазираниот тренинг за Видео продукција опфаќа теоретско и практично учење

КОГА

од: 11-06-2021 16:00

до: 13-06-2021 14:00

КАДЕ

TBC

Галерија

Останати настани

Презентација на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

Мобилизатори на заедницата

23-03-2022

Презентација на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

Мобилизатори на заедницата

22-03-2022

Презентација на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

Мобилизатори на заедницата

21-03-2022