Тренинг за снимање и видео продукција


Големина на фонт

Во рамки на процесот на зајакнување на капацитетите на Мобилизаторите на заедницата, тимот на проектот ќе организира тренинг за снимање видеа и продукција на истите.

Специлијазираниот тренинг за Видео продукција опфаќа теоретско и практично учење

КОГА

од: 11-06-2021 16:00

до: 13-06-2021 14:00

КАДЕ

TBC

Галерија

Останати настани

Завршна прес конференција и панел дискусија ,, Да се реализира ветеното“

Мобилизатори на заедницата

07-04-2023

Презентација на резултати „Одговорни пред Одговорностите“

Мобилизатори на заедницата

06-04-2023

Тркалезна маса „Зона на Млади“

Мобилизатори на заедницата

05-04-2023