Собир на граѓани/јавно обраќање на граѓаните “Младите имаат право на свој простор за спорт и рекреација”


Големина на фонт

Во рамки на иницијативата “Младите имаат право на свој простор за спорт и рекреација” ќе се организира јавен настан чија цел е јавно обраќање на граѓаните на Шуто Оризари за отварањето и ставањето во функција на изградената спортска сала во опшината Шуто Оризаро. На настанот млади граѓани ќе ги изнесат сите заклучоци од спроведениот мониторинг во изминатиот период и ќе ги изнесат сите препораки до локалните власти. По настанот истите заклучоци и препораки ќе бидат испратени/доставени до надлежните институции.

КОГА

од: 28-03-2023 12:00

до: 28-03-2023 14:00

КАДЕ

улица Брсјачка Буна, пред Спортска сала, општина Шуто Оризари, Скопје / Rruga Brsjacka Buna, para Sallës sportive, komuna e Shuto Orizarës, Shkup / Brsjacka Buna Street, in front of the Sports Hall, the Municipality of Shuto Orizari, Skopje

Останати настани

Развој на концептот на мониторирање изборни ветувања: Промотивен настан со локалните самоуправи

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

03-10-2023

Бранч за алумни - „Загрејте се. Избори се ближат!“

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

30-09-2023

(EN) Presentation of main findings: Youth and use of personal data on internet

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

13-06-2023