Развој на концептот на мониторирање изборни ветувања: Промотивен настан со локалните самоуправи


Големина на фонт

Настанот ќе обедини претставници на локалните самоуправи од Полошкиот регион, вклучително и општините кои беа вклучени во претходните активности за мониторирање и други општини кои покажаа интерес за вакви активности. Покрај тоа, на настанот ќе бидат претставници на ГО и претставници на политички партии кои ќе ги споделат своите приказни за процесот на мониторирање и ќе разговараат за ефектите.

Следете нѐ за повеќе детали!

КОГА

од: 03-10-2023 12:00

до: 03-10-2023 14:00

КАДЕ

Гостивар / Gostivar

Останати настани

Развој на концептот на мониторирање изборни ветувања: промотивен настан со граѓанските организации

Мобилизатори на заедницата , Работилници и обуки

31-10-2023

Истражување за граѓанско образование и образование на гласачи: Презентација на клучни наоди

Мобилизатори на заедницата , Работилници и обуки

26-10-2023

Развој на концептот на мониторирање изборни ветувања: Промотивен настан со локалните самоуправи

Мобилизатори на заедницата , Работилници и обуки

03-10-2023