Развој на концептот на мониторирање изборни ветувања: промотивен настан со граѓанските организации


Големина на фонт

На настанот ќе се соберат претставници на граѓанските организации и медиумите, како и претставници на локалните самоуправи од Пелагонискиот и Југозападниот регион, со цел да се споделат искуствата и научените лекции од процесот на мониторинг и да се разговара за неговите ефекти.

Следете не за повеќе детали!

КОГА

од: 31-10-2023 12:00

до: 31-10-2023 14:00

КАДЕ

Битола / Bitola

Останати настани

Развој на концептот на мониторирање изборни ветувања: Промотивен настан со граѓанските организации

Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

11-12-2023

Алумни викенд за Академијата за јавни политики: Етиката и интегритетот во политиката

Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

02-12-2023

Мобилизирање на потенцијалот на помалите политички партии за претстојните парламентарни избори

Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

24-11-2023