Работилница со политички партии – Истражувачки и аналитички центри (ИАЦ)


Големина на фонт

Во рамките на проектот „Поддршка на изборните реформи“ ќе се одржи работилница со претставници од четирите Истражувачки и аналитички центри (ИАЦ) на најголемите политички партии во земјава на која ќе биде презентиран нацрт – прирачникот за истражување и анализа на јавните политики. Во вториот дел од настанот, присутните ќе имаат шанса да ги споделат своите искуства со меѓународниот консултат за јавни политики Лолита Цигане од Летонија.

Цели на работилницата:
1) да се дискутира за нацрт-прирачникот за истражување и анализа на јавните политики и да се даде повратна информација за негово приспособување на потребите на RAC; и
2) да се размислува за активностите од 2021 година и да се разговара за плановите за 2022 година.

КОГА

од: 23-02-2022 10:00

до: 23-02-2022 13:00

КАДЕ

Hotel Solun, Skopje

Останати настани

Работилница со ДИК од областа на јавните набавки

Истражувачки и аналитички центри

12-12-2022

Четврта работилница со мобилизатори на заедницата

Истражувачки и аналитички центри

02-12-2022

Мониторинг на локални политики и надлежности на локалната власт

Истражувачки и аналитички центри

25-11-2022