Работилница: Реконструкција на спортска сала на СЕОУ Гостивар


Големина на фонт

Здружението за интеграција на Ромите Гостивар за потребите на проектот „Спортска сала на СЕОУ“ – Гостивар организара работилница на која се поканети сите засегнати страни како би се разгледале проблемите, потребите и можностите за реконструкција на спортската сала на СЕОУ – Гостивар.

КОГА

од: 20-02-2023 15:00

до: 20-02-2023 17:00

КАДЕ

Рест. Вита Аби, Гостивар / Rest. Vita Abi, Gostivar

Останати настани

Завршна прес конференција и панел дискусија ,, Да се реализира ветеното“

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата , Работилници и обуки

07-04-2023

Презентација на резултати „Одговорни пред Одговорностите“

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата , Работилници и обуки

06-04-2023

Тркалезна маса „Зона на Млади“

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата , Работилници и обуки

05-04-2023