Работилница за изработка на регистар на подзаконски акти


Големина на фонт

Во рамките на тековната соработка со Државната изборна комисија, ќе се одржи дводневна работилница за изработка на регистар на подзаконски акти.

Целна група на овој настан е Секторот за правни работи при ДИК.

КОГА

од: 24-11-2022 09:00

до: 25-11-2022 16:00

КАДЕ

Хотел Радика / Hotel Radika

Останати настани

Работилница со ДИК од областа на јавните набавки

Зајакнати институции спроведуваат фер и ефикасни изборни процеси , Работилници и обуки

12-12-2022

Четврта работилница со мобилизатори на заедницата

Зајакнати институции спроведуваат фер и ефикасни изборни процеси , Работилници и обуки

02-12-2022

Мониторинг на локални политики и надлежности на локалната власт

Зајакнати институции спроведуваат фер и ефикасни изборни процеси , Работилници и обуки

25-11-2022